Červen 2011

Glum- fotky #2

30. června 2011 v 13:53 | Sprotte |  Glum
Nemám slov... :D

Fotky Galadriel #1

29. června 2011 v 19:04 | Sprotte |  Galadriel
Galadriel mám hned po Legolasovi nejradši, tak tady jsou její fotky↓

Fotky Legolase #1

29. června 2011 v 18:57 | Sprotte |  Legolas

PNG srdíčka- LOTR

27. června 2011 v 15:07 | Sprotte |  PP- Grafika
Objednala jsem si je na jednom blogu→ Kate
Jsou uplně užasné! Budu je používám ve článcích, u různých zdělení a pod...

Elfové- info

27. června 2011 v 14:56 | Sprotte |  Elfové
Také nazýváni Sliční, Prvorození nebo Lesní lid, jsou nejstarším národem Středozemě. Mnozí z nich pamatují doby, o kterých se už ani nevyprávějí legendy. Na pohled jsou to velmi krásné, útlé a vysoké bytosti, uvnitř jsou hodní, hrdí a moudří.Jsou neskutečně obratní, silní a tím pádem jsou vynikajícími válečníky. Jejich charakteristická vlastnost je bystrý zrak a ostrý sluch.
Bývají ozbrojeni silnými luky (jejich lučištnické umění je nedostižné), dlouhými zahnutými meči, vysokými štíty a kopími.
Nade vše milují přírodu, svá obydlí mají na živých stromech nebo jen tak putují lesy. Jejich největší dar v očích lidí, nesmrtelnost, je pro ně vlastně prokletím. Za jejich jásavými písmeny se skrývá obrovský smutek, z jejich rukou vzešli nejnádhernější, ale i nejstrašnější věci. Touží naleznout klid a znovu spatřit Blaženou říši-Valinor. V nových dobách se jich s nastupující érou lidí rodí už velmi málo.


PÁN PRSTENŮ: Návrat krále

27. června 2011 v 14:45 | Sprotte |  PP- Knihy
Na počátku poslední části trilogie přijíždí Gandalf s Pipinem do Minas Tirith, hlavního města Gondoru. Gondorská říše je v tíživé a zhoršující se situaci, neboť Sauron, hodlá válkou přemoci obyvatele Středozemě a jako první hodlá zaútočit na Gondor. Gondor potřebuje spojence, a tak se Aragorn vydává do horského průsmyku na Stezky mrtvých, kde dlí stínové vojsko duchů-bojovníků, kteří v jedné dávné válce porušili přísahu. Aragorn je nyní vyzve, aby mu pomohli a tak odčinili dávnou vinu. Stínoví bojovníci porazí na jihu Gondoru Sauronovy spojence korzáry, kteří vázali gondorské síly na jihu jejich říše a oslabovali tak hranici s Mordorem. Ve stejnou dobu se na pomoc Gondoru chystají i Rohirové. Než však pomoc dorazí, Sauronovo vojsko už na pochodu a oblehne Minas Tirith. V čele armády je Pán nazgulů. Jeho však zabije Éowyn (neteř Théodena) a vzápětí dorazí pomoc od Rohirů a gondorských vojsk jihu. První útok je odražen,ale že Sauron tím oslaben nebyl, zatímco Gondor přišel o mnoho sil. Gandalf se od Faramira dozví o setkání s Frodem a rozhodne se odlákat Sauronovu pozornost od něj, neboť Frodo je jediná naděje Středozemě. Gondorští shromáždí vojsko největších bojovníků a vydají se k Černé bráně, na opačnou stranu, než kudy šel k Orodruině Frodo. Sauron pošle svoje největší vojsko, jaké má v záloze, a v jednu chvíli to vypadá, že Poslední kniha začíná Samovou snahou osvobodit Froda ze skřetího zajetí. To se mu také podaří a oba hobiti se v přestrojení za skřety vydávají do nitra Sauronovy říše Mordoru směrem k hoře Orodruině. Cestou jsou málem odhaleni, neboť narazí na oddíl skřetů a jeho velitel je považuje za uprchlé skřety. Donutí je proto zařadit se do oddílu, který směřuje k severní hlavní bráně, odkud má spolu s dalšími zaútočit na blížící se Gondorské vojsko. U brány se v nastalém zmatku nicméně oba hobiti vytratí a vydají se opět ke svému cíli. Froda již velmi unavuje dlouhá cesta, jeho únavu umocňuje i staré zranění na Větrově a břemeno samotného prstenu, jehož moc se s přibližováním k místu jeho vzniku zvětšuje. K dovršení všeho zjistí, že je stále pronásleduje Glum a touží se prstenu zmocnit. Když nakonec Frodo dorazí k hoře a vstoupí do Puklin osudu, podlehne moci prstenu a místo zničení jej prohlásí za svůj. To si okamžitě uvědomí Sauron v nedaleké Barad-dur a pošle k hoře Prstenové přízraky, kteří právě bojují u Černé brány Mordoru s gondorským vojskem. Osud Středozemě se zdá být zpečetěn, neboť Frodo by ani s prstenem nebyl schopen nazgulům vzdorovat, zasáhne však Glum. V šílené snaze zmocnit se prstenu Froda přepadne, z radosti nad znovunabytím prstenu však ztratí rovnováhu a zřítí se do ohně Hory osudu i s prstenem. Frodovo poselství tak nakonec přece dojde naplnění. V okamžiku, kdy prsten dopadne do ohně hory, se Sauronova věž zřítí, Sauronova vojska jsou ochromena a Sauron sám se mění v bezmocného ducha, který odlétá do dáli. Závěrečné kapitoly líčí, jak je obnoveno panství Gondoru nad celou západní Středozemí a jak je opět nastolen král (odtud název třetího dílu), jímž se stává Aragorn. Na samém konci se všichni čtyři hobiti vracejí do Kraje, který však není takový, jaký jej opouštěli. V Kraji se po svém vyhnání z Orthanku usadil Saruman s Červivcem a hobity si zotročil. Frodovi s přáteli se však podařilo Kraj osvobodit. Gríma Červivec již nechtěl Sarumanovi sloužit a zabil ho, sám pak byl zabit hobity. Trilogie končí konstatováním, že Třetí věk Středozemě skončil a začíná Čtvrtý věk, panování lidí.

PÁN PRSTENŮ:Dvě věže

27. června 2011 v 14:44 | Sprotte |  PP- Knihy
První část sleduje osudy Aragorna, Legolase a Gimliho. Aragorn rozhodne sledovat skřety, kteří unesli Smíška s Pipinem na západ do sídla Sarumana. Než se jim to podaří, skřeti jsou pobiti družinou Rohirů, obyvateli Rohanu, přes jejíž území skřeti putují. Zajatí hobiti nepozorovaně uniknou a dostanou se do blízkého Fangornu,lesa, který je domovem entů, stromům podobných bytostí, které les opatrují. Pipin se Smíškem potkávají jednoho z nich, enta Stromovouse. Svým příchodem přimějí enty sejít se a reagovat na situaci.Při pochodu na Sarumana naleznou vykácené obrovské planiny lesů. Entí hněv konečně přeteče a enti se s oběma hobity vydají k Sarumanovu sídlu stojící uprostřed Železného pasu. Tam si zatím Saruman vybudoval rozsáhlé dílny, v nichž vyzbrojuje své vojsko skřetů, neboť zatoužil po prstenu a snaží se jej získat. Entové dílny v Železném pasu zničí a věž obklíčí, Saruman je polapen ve svém sídle. Aragorn s Legolasem a Gimlim nedostihnou skřety dříve, byli pobiti Jezdci Marky. S hobity se již nesetkají, zato potkají rohanskou družinu vedenou Éomerem, synovcem krále Théodena.Vydají se do Fangornu najít Smíška a Pipina, tam však narazí na Gandalfa, který v souboji s balrogem nezahynul a nyní se vrací jako Gandalf Bílý. Gandalf Aragorna s druhy bere s sebou do rohanského hlavního města Edorasu. Rohanský král Théoden je v zajetí vlivu svého rádce Grímy Červivce. Od Grímy osvobozený Théoden se s vojskem vydá do Železného pasu, aby skoncoval se Sarumanem. Saruman se pokusí Rohiry zničit skřetím vojskem a proto se Rohané vydávají do pevnosti Hlásky v Helmově žlebu. Sarumanovo vojsko je nakonec poraženo. O Sarumanově porážce se okamžitě dozví Sauron (skrze palantír (vidoucí kámen)), a vyšle nazgula, aby k němu dopravil hobita, o němž je přesvědčen, že nese Jeden prsten. To byla předzvěst války,která později vypukne, proto se Gandalf spolu s Pipinem vydává na cestu do Gondoru. Další kniha popisuje cestu Froda a Sama. Nedlouho po rozpadu Společenstva narazí na Gluma, který vlastnil prsten před Bilbem. Glum sledoval Společenstvo do Morie, neboť toužil prsten získat zpět. Frodo Gluma zkrotí a přiměje ho, aby mu ukázal cestu do Mordoru. Glum Froda se Samem vede k Černé bráně, ta je však silně střežena. Glum pak nabídne další cestu dále na jihu. Při jejím hledání narazí hobiti s Glumem na družinu Faramira, Boromirova bratra. Faramir se dozví o prstenu, který Frodo nese, a málem po něm zatouží, ale včas se ovládne. Hobiti pod Glumovým vedením nakonec dojdou k průsmyku. Vydají se jím vzhůru, až dojdou k tunelům, které vedou přímo do Mordoru. Glum je do tunelů zavede a potom zmizí. Glum totiž stále touží získat prsten a doufá, že se Froda zbaví s pomocí Oduly, obrovské pavoučice, která tunely obývá. Odula sku hobity přepadne a svým jedem ochromí Froda. Sam v domnění, že je Frodo mrtev, si bere prsten k sobě, čímž nevědomky zabrání Sauronovi, aby se prstenu zmocnil, neboť vzápětí Frodovo tělo naleznou skřeti. Sam je rozhodnut dokončit poslání sám a prsten donést k Hoře osudu, později se však dozví od skřetů, že Frodo je pouze omráčen. Druhý oddíl Pána prstenů se jmenuje Dvě věže, neboť jeho děj probíhá ve stínu dvou věží, Sarumanova sídla Orthanku a Barad-dur, kde sídlí Sauron.

PÁN PRSTENŮ:Společenstvo prstenu

27. června 2011 v 14:43 | Sprotte |  PP- Knihy

obálka


Na počátku příběhu se Frodo dozví od Gandalfa, že prsten, který zdědil po Bilbovi, považovaný jím za víceméně hračku, je ve skutečnosti Jeden prsten, který vyrobil Temný pán Sauron. Dozví se, že Sauron byl kdysi poražen a prsten mu byl odňat, nyní však opět získal moc a touží prsten získat zpět. Je pravděpodobné, že se již Sauron dozvěděl a proto musí Frodo opustit Kraj,aby Sauron prsten nedostal. Frodo se spolu Samvědem Křepelkou (Samem), Smělmírem Brandorádem (Smíškem) a Peregrinem Bralem (Pipinem) vydává ke Skákavému poníkovi. Brzy je odhalí Černí jezdci, Prstenové přízraky, Sauronovi služebníci, a hobiti jsou neustále nuceni se ukrývat. Po nekonečném pronásledovámí se dostanou do Hůrky, kde se seznámí s Aragornem, kteý se však představí jako hraničář Chodec. Aragorn nabídne hobitům pomoc s cestou do Roklinky. Cesto je ale čeká nepříjemná záležitost a to, když Větrově zaskočeni Černými jezci; Frodo je jimi těžce raněn (v Roklince je opět uzdraven, ne však zcela). V Roklince uspořádá její pán Elrond poradu, jíž se zúčastní elfové, lidé, trpaslíci, Frodo se svými hobitími přáteli a čaroděj Gandalf. Elrond přítomným vypoví příběh prstenu a v následné debatě, jak s ním naložit, je rozhodnuto, že jediný způsob, jak zamezit, aby se kdy opět dostal do Sauronovy moci, je zničit ho na místě, kde byl vyroben, tedy v srdci Sauronovy říše Mordoru v Puklinách osudu, průrvě ohnivé hory Orodruiny (Hory osudu). Protože se nikdo na tuto cestu nechce dobrovolně vydat, nabídne se nakonec Frodo. Nabídka je přijata a jsou ustanoveni společníci mající mu pomáhat na cestě: všichni jeho hobití přátelé, Aragorn, Gandalf, elf Legolas, trpaslík Gimli a Boromir, syn správce Gondoru. Družinu (Společenstvo prstenu) zavede cesta na Caradhras, ale po neúspěšném průchodu se rozhodnou projít Morií, starobylou, nyní opuštěnou podzemní trpasličí říší , kde probudí démona z dávných časů, Balroga. Gandalf v souboji s Balrogem podlehne, ostatní členové družiny uniknou do elfí lesní říše Lórien. Jeho vládce Celeborn s chotí Galadriel poskytnou výpravě pomoc, družina dále putuje po Velké řece Anduině divočinou na jih směrem ke gondorské říši. Před Rauroským vodopádem jsou však nuceni opustit řeku, při tom se Boromir pokouší Frodovi sebrat prsten, po němž během cesty zatoužil. Vzápětí je družina napadena skřety, kteří jsou ve službách čaroděje Sarumana. Boromir v boji s nimi umírá, Pipin a Smíšek jsou skřety uneseni a Frodo se rozhodne po zkušenosti s Boromirem jít do Mordoru sám (se Samem), aby nepokoušel i ostatní. Na konci prvého oddílu trilogie se tedy Společenstvo rozpadá a další vyprávění bude sledovat jejich osudy odděleně.

HOBIT

27. června 2011 v 14:42 | Sprotte |  PP- Knihy
Knihu s nezvyklým názvem Hobit vydal Tolkien v roce 1937 - vcelku bez většího zájmu. Ani on sám nejspíš netušil, že se pro něj i pro budoucí čtenáře stane vstupní branou do fascinujícího světa Středozemě, který se o dvacet let později stane dějištěm mytického souboje Dobra a Zla, války o Prsten moci, již zachytil v eposu Pán prstenů. Ten si získal miliony oddaných čtenářů, zprvu hlavně mezi mladými lidmi, a díky němu přišel ke cti i neprávem opomíjený Hobit. Svět Středozemě během těch dvaceti let získal celistvější a přesnější podobu, historii, mytologii, jazyky a písmo, písně a vyprávění, oživily ho národy i nárůdky rozličných plemen.
A přece u kořenů tohoto tajemného i kouzelného světa stojí příběh, který se tváří jako pohádka: příběh o usedlém a požitkářském hobitovi jménem Bilbo, jehož život jednoho dne rozvrátí kouzelník Gandalf. Spolu s družinou trpaslíků ho pošle na výpravu, na níž pohodlného Bilba čeká to, čeho by se dobrovolně nikdy nezúčastnil: dobrodružství mezi obry, elfy a skřety, o nichž do té doby jen slýchal.
Malý, nenápadný, podceňovaný hobit na této cestě nejen získá pohádkové bohatství, kterým bude udivovat sousedy, ale k vlastnímu překvapení dokáže všem, že není takový budižkničemu - zachrání své druhy, unikne krvežíznivým nepřátelům, oklame draka a dokonce zažehná hrozící válku. Barvité vyprávění, předehra k Pánu prstenů, která ale obstojí i jako samostatný příběh, a to nejen pro děti, ve svém strhujícím líčení činů a zážitků pohádkových bytostí nese i poselství platné i pro nás lidi: každý, i ten zdánlivě méně schopný, má na světě své místo a dostane příležitost ukázat, že je v něm víc, než se na první pohled zdá.

SILMARILION

27. června 2011 v 14:40 | Sprotte |  PP- Knihy


Silmarillion pojednává o dějinách světa Ardy a zejména jeho kontinentu Středozemě. Obsahuje základní informace o světě jeho příběhů a dějiny jeho nejstarších období. Jde o knihu nabitou spoustou jmen, neboť neklade hlavní důraz na příběh, má spíše charakter kroniky. Ačkoli se celá kniha jmenuje Silmarillion, skládá se z pěti oddílů (Ainulindale, Valaquenta,Quenta Silmarilion, Akallabeth), z nichž vlastní název Silmarillion nese jen jeden, neboť jen on se zabývá přímo historií silmarilů.

Mumie se vrací- info o filmu

26. června 2011 v 9:25 | Sprotte
Píše se rok 1935 a manželé Rick a Evelyn O´Connellyovi se vydali znovu do Egypta. Provází je tentokrát i jejich osmiletý syn Alex, který, jak konstatoval jeden z rodičů, je chytřejší než maminka a statečnější než otec. Podnětem k výpravě se stal Evelynin podivný sen, který se jí zdál právě v noci, kdy podle starého kalendáře začal rok škorpiona. Výprava je mimořádně úspěšná, protože nadšená egyptoložka se v podzemních prostorách někdejšího chrámu pohybuje s jistotou, jakoby tu nebyla poprvé. A tak se jim téměř bez problémů podaří nalézt vzácný zlatý náramek boha Anubia, jemuž před více než 3000 lety př. K. zaprodal svoji duši, výměnou za záchranu života, král Škorpion, vůdce válečníků, kteří padli v boji s Anubiovým vojskem do posledního muže. Svůj vzácný nález dopravili do svého honosného domu v Londýně, ale záhy jsou zde přepadeni nevítanými hosty, kteří ví, jakou zázračnou a nevídanou moc jejich nález má. V první chvíli náramek zachrání malý Alex a právě on se záhy stane rukojmím těch, co neváhají znovu oživit mumii egyptského velekněze Imhotepa a riskovat i zánik celé civilizace. Rick, Evelyn i její bonvivánský bratr Jonathan se neprodleně vydávají na cestu za záchranou malého Alexe a na jejich straně stojí i strážce Města mrtvých Ardeth Bay se svými muži.


Mumie- rozcestník

26. června 2011 v 9:07 | Sprotte |  Mumie

 • Vše o příběhu mumie...
 • Všemožné bytosti z těchto filmů
 • Jednotlivé rasy z filmů...
 • Všechny místa a zajímavosti o nich...
 • Vše o mumiích.

Harry Potter a vězeň z Azkabanu- Info

26. června 2011 v 8:47 | Sprotte
Harry Potter a vězeň z Azkabanu je britsko-americký film natočený podle stejnojmenné předlohy britské spisovatelky J. K. Rowlingové v roce 2004.
Název filmu v originále: Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
Obsazení:

Harry Potter a Tajemná komnata- Info

26. června 2011 v 8:42 | Sprotte
Harry Potter a Tajemná komnata je britsko-americký film natočený roku 2002 podle stejnojmenné předlohy britské spisovatelky J. K. Rowlingové.
Název filmu v originále: Harry Potter and the Chamber of Secrets

Designy na objednávku

26. června 2011 v 8:36 | Sprotte
Pokud si chceš objednat dess, musíš splňovat následující pravidla:
 1. Nesmažeš adresu mého blogu z dessu
 2. Dess budeš mýt na blogu aspoň 5 dní
 3. Nedělám designy s pixelkami
Tak pokud chceš dess, piš do komentářů:
 1. Přezdívka
 2. Blog na kterém bude design
 3. tvůj e-mail
 4. S kým/čím chceš design?
 5. Barvy designu?
 6. Máš vybrané nějaké fotky, nebo víš o stránce, na které fotky jsou? (Pokud ne, tak budu hledat sama :D)
 7. Chceš ikonku a popisky? Pokud ano, jaké?
 8. Nějaké zvláštní prání?
Tak pište do komentářů a já se co nejdřív ozvu. Sprotte

Prsten 0.1

25. června 2011 v 20:37 | Sprotte |  PP- Fotky
Tak tady dávám pár fotek, co jsem nafotila. Tentokrát prsten... Milášeeek! Pro zvětšení klikběte na obrázek. Tohle jse takový scvrklý...

Chcete být můj spřátelený blog?!

25. června 2011 v 20:27 | Sprotte |  Affilliates
Ahojky. Chcete být můj spřátelený blog?
Spřáteluji pouze blogy zaměřené na určitý film nebo seriál. Nechci za SB blogy o celebritách a pak takový ty autorský pixelkový. Miluju blogy o LOTR, HP, Narnii, Mumii nebo o nadpřirozených bytostech. To spřátelím hned.
Tak chceš být affs? Piš do kometářů toto:
 • blog
 • přezdívka
 • proč chceš být affs?
 • O čem máš blog?

Filmy→ Rozcestník

25. června 2011 v 19:57 | Sprotte |  Filmy

FILMY NA BLOGU:

The Hunger Games

FILMOTÉKA:

Vše o mých oblíbených filmech, které bych Vám doporučila a vůbec filmy na které si vzpomenu...Eowyn fotky č. 1

25. června 2011 v 19:50 | Sprotte |  Eowyn
Tak tady jsou slibované fotky Eowyn... Zvětší se kliknutím na obrázek.

Hraničářův učeň- rozcestník

25. června 2011 v 15:36 | Sprotte |  Hraničářův učeň
Povídky na téma Hraničářův učeň, všechny mé tvorby
Moje oblíbené hlášky z Hraničářova učně, abyste se taky zasmáli :-D
Všechny hlavní postavy: Will / Halt / Gilan / Horác / Evanlyn / Alyss / Erak / Ostatní


Filmotéka- rozcestník

24. června 2011 v 21:25 | Sprotte |  Mnou doporučené filmy
 • Vše o mých oblíbených filmech, které bych Vám doporučila a vůbec filmy na které si vzpomenu...
 • Všechno o mých nejmilejších seriálech Charmed a Buffy počínaje a konče "pitomýma" telenovelama, které tak zbožňuji...

Books

24. června 2011 v 17:02 | Sprotte |  Books
Knížky, které právě čtu. Vše o nich...
Knížky, které jsem už přečetla doporučuji, abyste si je přečetli také...
Knížky, které ještě nevyšli, ale už se na ně moc těším, nebo knížky, které vyšly nedávno...
..::Recenze::..
Mé recenze na knížky...